شما اکنون در گام هشتم بسر می برید!

8

دوره فرجه طلایی

تمام تلاش شما تا امروز یکطرف و این گام آخری از برنامه تایملاین یکطرف. به شما قول میدهم، دقت در انجام و پیگیری مطالب این گام به تنهایی نمره آیلتس شما را تا یک نمره ارتقا خواهد داد. این برنامه را در حالت عادی 30 تا 40 روز اجرا کنید و در حالت فشرده 15 تا 20 روز.