کارت عضویت چیست؟

راهنما

کارت عضویت برای اعضای محترم سایت و به منظور سهولت در دسترسی منشر می شود. کارت عضویت شما، شامل دو نوع دسترسی می باشد:

  • دسترسی های عمومی – برای همه اعضای سایت
  • دسترسی های اختصاصی – فقط برای شما

برای بهره گیری از خدمات اختصاصی خودتان ، لازم است به سایت وارد شوید. و برای اینکه سریعتر به این کارت دسترسی داشته باشید، توصیه می کنیم حتما کارت عضویت خود را ذخیره کنید.