vocab
هفته ی: 07
شماره ی: 02
صفحه 2

1. به نظر شما مفاهیم مورد نظر را چگونه بیان کنیم؟

>>

After the (تصمیم گرفته شد), the lawyers can choose to (درخواست تجدید نظر حکم) (try to change the decision), and the case may turn into a (پروسه تاخیر در حکم) as the courts decide whether to (تایید حکم) or (اصلاح / تغییر) the original verdict – “uphold” meaning to continue with the original decision, and “overturn” meaning to change the decision.

راهنما و واژگان

>> با استفاده از این عبارتها، متن زیباتری بنگارید:

the decision is made = (تصمیم گرفته شد)

appeal the verdict = (درخواست تجدید نظر حکم)

prolonged legal battle = (پروسه تاخیر در حکم)

uphold = (تایید حکم)

overturn = (اصلاح / تغییر)

دوباره تلاش کنید

>>

After the (تصمیم گرفته شد), the lawyers can choose to (درخواست تجدید نظر حکم) (try to change the decision), and the case may turn into a (پروسه تاخیر در حکم) as the courts decide whether to (تایید حکم) or (اصلاح / تغییر) the original verdict – “uphold” meaning to continue with the original decision, and “overturn” meaning to change the decision.

پاسخ پیشنهادی

>> 

After the decision is made, the lawyers can choose to appeal the verdict (try to change the decision), and the case may turn into a prolonged legal battle as the courts decide whether to uphold or overturn the original verdict – “uphold” meaning to continue with the original decision, and “overturn” meaning to change the decision.

صفحه دوم را هم ببین
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

حقوق محفوظ برای بهروز غفاریان و وبسایت سلف اُستادی  1401 / 2022

Listen & Learn

برخی از آودیو ها صرفا برای اعضای سایت و مشترکین این دوره قابل پخش هستند.

یادداشت ها و نکات مهم

 • نکات مهم درسی
 • یادداشت شخصی
 • پاسخ به این مطلب
 • ارسال تیکت پشتیبانی 

برای ارسال یادداشت شخصی باید به سایت وارد (login)  شده باشید.

برای رفع اشکال این کارت، اینها را ببینید

روش کار کارتهای After Eight

Writing
 • در اسلاید اول، جمله سوال را بخوانید. اگر می توانید جواب دهید. اگر خیر، به اسلاید بعدی بروید.
 • در اسلاید دوم راهنمایی گرامری و واژگانی برای شما ارایه شده، حالا میتوانید پاسخ دهید؟
 • در اسلاید سوم، پاسخ پیشنهادی ارایه شده است.
 • به صفحه ی دوم بروید و همین موارد را تکرار کنید

Collocations
 • در اسلاید اول، جمله مبدا را بخوانید. با مفهوم آن ارتباط بگیرید، به اسلاید بعدی بروید.
 • در اسلاید دوم راهنمایی واژگانی برای شما ارایه شده، به جمله مبدا با کلمات جدید فکر کنید.
 • در اسلاید سوم، پاسخ پیشنهادی ارایه شده است.
 • به صفحه ی دوم بروید و همین موارد را تکرار کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

روزهای ارایه کارتهای رایتینگ

روزهای فرد، هر نوبت یک کارت شامل 3 تمرین

یکشنبه ها 

سه شنبه ها 

پنجشنبه ها 

روزهای ارایه کارتهای collocations

روزهای زوج، هر نوبت یک کارت شامل 3 تمرین

شنبه ها 

دو شنبه ها 

چهارشنبه ها 

دسترسی به آرشیو کل هفته

به تمام کارتهای ارایه شده در هفته ی گذشته، بصورت بکجا دسترسی خواهید داشت

جمعه ها