vocab
هفته ی: 08
شماره ی: 02
صفحه 2

1. به نظر شما مفاهیم مورد نظر را چگونه بیان کنیم؟

>>

When the (خورشید غروب می کند), everything (تاریک می شود). If there’s (ماه کامل), then there will still be some light. But if there’s a (هلال) or (ماه نو), then it will be (تاریکی مطلق) and you’ll be able to see the (ستارگان درخشان) in the night sky.

راهنما و واژگان

> با استفاده از این عبارتها، متن زیباتری بنگارید:

sun sets = (خورشید غروب می کند)

grows dark = (تاریک می شود)

a full moon = (ماه کامل)

crescent moon = (هلال)

a new moon = (ماه نو)

pitch dark/black = (تاریکی مطلق)

stars twinkling = (ستارگان درخشان) 

دوباره تلاش کنید

>>

When the (خورشید غروب می کند), everything (تاریک می شود). If there’s (ماه کامل), then there will still be some light. But if there’s a (هلال) or (ماه نو), then it will be (تاریکی مطلق) and you’ll be able to see the (ستارگان درخشان) in the night sky.

پاسخ پیشنهادی

>> 

When the sun sets, everything grows dark. If there’s a full moon, then there will still be some light. But if there’s a crescent moon or a new moon, then it will be pitch dark/black and you’ll be able to see the stars twinkling in the night sky.

صفحه دوم را هم ببین
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

حقوق محفوظ برای بهروز غفاریان و وبسایت سلف اُستادی  1401 / 2022

Listen & Learn

برخی از آودیو ها صرفا برای اعضای سایت و مشترکین این دوره قابل پخش هستند.

یادداشت ها و نکات مهم

 • نکات مهم درسی
 • یادداشت شخصی
 • پاسخ به این مطلب
 • ارسال تیکت پشتیبانی 

برای ارسال یادداشت شخصی باید به سایت وارد (login)  شده باشید.

برای رفع اشکال این کارت، اینها را ببینید

روش کار کارتهای After Eight

Writing
 • در اسلاید اول، جمله سوال را بخوانید. اگر می توانید جواب دهید. اگر خیر، به اسلاید بعدی بروید.
 • در اسلاید دوم راهنمایی گرامری و واژگانی برای شما ارایه شده، حالا میتوانید پاسخ دهید؟
 • در اسلاید سوم، پاسخ پیشنهادی ارایه شده است.
 • به صفحه ی دوم بروید و همین موارد را تکرار کنید

Collocations
 • در اسلاید اول، جمله مبدا را بخوانید. با مفهوم آن ارتباط بگیرید، به اسلاید بعدی بروید.
 • در اسلاید دوم راهنمایی واژگانی برای شما ارایه شده، به جمله مبدا با کلمات جدید فکر کنید.
 • در اسلاید سوم، پاسخ پیشنهادی ارایه شده است.
 • به صفحه ی دوم بروید و همین موارد را تکرار کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

روزهای ارایه کارتهای رایتینگ

روزهای فرد، هر نوبت یک کارت شامل 3 تمرین

یکشنبه ها 

سه شنبه ها 

پنجشنبه ها 

روزهای ارایه کارتهای collocations

روزهای زوج، هر نوبت یک کارت شامل 3 تمرین

شنبه ها 

دو شنبه ها 

چهارشنبه ها 

دسترسی به آرشیو کل هفته

به تمام کارتهای ارایه شده در هفته ی گذشته، بصورت بکجا دسترسی خواهید داشت

جمعه ها