vocab
هفته ی: 05
شماره ی: 03
صفحه 2

1. ابتدا با معنی این جمله ارتباط بگیرید. جمله را کامل کنید:

>>> First of all, the plane was (بیش از حد بلیت فروخته) (there were more passengers than seats available) so I was (انداختند پرواز بعدی). When they gave me my new (کارت پرواز) (the ticket that allows you to enter the airplane), they didn’t ask me if I’d prefer (کنار پنجره) or (سمت اهرو) (a seat next to the corridor) – and I was stuck in the middle. (از همه بدتر اینکه) it was a very (پرواز با تکانهای فراوان) (a flight with a lot of turbulence).

راهنما و واژگان

> حالا از این عبارات استفاده کنید برای ساختن یک جمله صحیح:

overbooked = بلیت بیش از موجودی فروخته شده

bumped to a later flight = به پرواز بعدی موکول شده

boarding pass = کارت پرواز

a window seat = صندلی کنار پنجره

an aisle seat = صندلی کنار راهرو

To top it off = از همه بدتر

bumpy flight = برواز با تکانهای فراوان

دوباره تلاش کنید

>>> First of all, the plane was (بیش از حد بلیت فروخته) (there were more passengers than seats available) so I was (انداختند پرواز بعدی). When they gave me my new (کارت پرواز) (the ticket that allows you to enter the airplane), they didn’t ask me if I’d prefer (کنار پنجره) or (سمت اهرو) (a seat next to the corridor) – and I was stuck in the middle. (از همه بدتر اینکه) it was a very (پرواز با تکانهای فراوان) (a flight with a lot of turbulence).

پاسخ پیشنهادی

>>> First of all, the plane was overbooked so I was bumped to a later flight. When they gave me my new boarding pass, they didn’t ask me if I’d prefer a window seat or an aisle seat  – and I was stuck in the middle. To top it off, it was a very bumpy flight.

صفحه دوم را هم ببین
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

حقوق محفوظ برای بهروز غفاریان و وبسایت سلف اُستادی  1401 / 2022

Listen & Learn

برخی از آودیو ها صرفا برای اعضای سایت و مشترکین این دوره قابل پخش هستند.

یادداشت ها و نکات مهم

 • نکات مهم درسی
 • یادداشت شخصی
 • پاسخ به این مطلب
 • ارسال تیکت پشتیبانی 

برای ارسال یادداشت شخصی باید به سایت وارد (login)  شده باشید.

برای رفع اشکال این کارت، اینها را ببینید

روش کار کارتهای After Eight

Writing
 • در اسلاید اول، جمله سوال را بخوانید. اگر می توانید جواب دهید. اگر خیر، به اسلاید بعدی بروید.
 • در اسلاید دوم راهنمایی گرامری و واژگانی برای شما ارایه شده، حالا میتوانید پاسخ دهید؟
 • در اسلاید سوم، پاسخ پیشنهادی ارایه شده است.
 • به صفحه ی دوم بروید و همین موارد را تکرار کنید

Collocations
 • در اسلاید اول، جمله مبدا را بخوانید. با مفهوم آن ارتباط بگیرید، به اسلاید بعدی بروید.
 • در اسلاید دوم راهنمایی واژگانی برای شما ارایه شده، به جمله مبدا با کلمات جدید فکر کنید.
 • در اسلاید سوم، پاسخ پیشنهادی ارایه شده است.
 • به صفحه ی دوم بروید و همین موارد را تکرار کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

روزهای ارایه کارتهای رایتینگ

روزهای فرد، هر نوبت یک کارت شامل 3 تمرین

یکشنبه ها 

سه شنبه ها 

پنجشنبه ها 

روزهای ارایه کارتهای collocations

روزهای زوج، هر نوبت یک کارت شامل 3 تمرین

شنبه ها 

دو شنبه ها 

چهارشنبه ها 

دسترسی به آرشیو کل هفته

به تمام کارتهای ارایه شده در هفته ی گذشته، بصورت بکجا دسترسی خواهید داشت

جمعه ها