vocab
هفته ی: 06
شماره ی: 01
صفحه 2

>>> این مفاهیم را چگونه به انگلیسی روان بگوییم؟

>> Rain is usually accompanied by (باد), which can be (سبک)  or (سنگین). If the wind is especially strong and violent, you can say (بادسهمگین)  or (طوفان های شدید)  – this last expression is usually used for winds at the level of a (طوفان) . When the wind is increasing in intensity, we say “The wind is (شدید می شود),” and when it is decreasing in intensity, we say “The wind is (فروکش می کند)

راهنما و واژگان

>> با این عبارتها و همنشینهای واژگانی، متن خود را زیباتر و طبیعی تر نمایید:

wind = باد

light/slight winds = بادهای سبک

 high/strong winds = بادهای شدید

fierce winds or gale-force winds = طوفان خانمان برانداز

hurricane = طوفان

picking up = شدید شدن

dying down = فروکش کردن

دوباره تلاش کنید

>> Rain is usually accompanied by (باد), which can be (سبک)  or (سنگین). If the wind is especially strong and violent, you can say (بادسهمگین)  or (طوفان های شدید)  – this last expression is usually used for winds at the level of a (طوفان) . When the wind is increasing in intensity, we say “The wind is (شدید می شود),” and when it is decreasing in intensity, we say “The wind is (فروکش می کند)

پاسخ پیشنهادی

>> Rain is usually accompanied by wind, which can be light/slight winds or high/strong winds. If the wind is especially strong and violent, you can say fierce winds or gale-force winds – this last expression is usually used for winds at the level of a hurricane. When the wind is increasing in intensity, we say “The wind is picking up,” and when it is decreasing in intensity, we say “The wind is dying down.

صفحه دوم را هم ببین
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

حقوق محفوظ برای بهروز غفاریان و وبسایت سلف اُستادی  1401 / 2022

Listen & Learn

برخی از آودیو ها صرفا برای اعضای سایت و مشترکین این دوره قابل پخش هستند.

یادداشت ها و نکات مهم

 • نکات مهم درسی
 • یادداشت شخصی
 • پاسخ به این مطلب
 • ارسال تیکت پشتیبانی 

برای ارسال یادداشت شخصی باید به سایت وارد (login)  شده باشید.

برای رفع اشکال این کارت، اینها را ببینید

روش کار کارتهای After Eight

Writing
 • در اسلاید اول، جمله سوال را بخوانید. اگر می توانید جواب دهید. اگر خیر، به اسلاید بعدی بروید.
 • در اسلاید دوم راهنمایی گرامری و واژگانی برای شما ارایه شده، حالا میتوانید پاسخ دهید؟
 • در اسلاید سوم، پاسخ پیشنهادی ارایه شده است.
 • به صفحه ی دوم بروید و همین موارد را تکرار کنید

Collocations
 • در اسلاید اول، جمله مبدا را بخوانید. با مفهوم آن ارتباط بگیرید، به اسلاید بعدی بروید.
 • در اسلاید دوم راهنمایی واژگانی برای شما ارایه شده، به جمله مبدا با کلمات جدید فکر کنید.
 • در اسلاید سوم، پاسخ پیشنهادی ارایه شده است.
 • به صفحه ی دوم بروید و همین موارد را تکرار کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

روزهای ارایه کارتهای رایتینگ

روزهای فرد، هر نوبت یک کارت شامل 3 تمرین

یکشنبه ها 

سه شنبه ها 

پنجشنبه ها 

روزهای ارایه کارتهای collocations

روزهای زوج، هر نوبت یک کارت شامل 3 تمرین

شنبه ها 

دو شنبه ها 

چهارشنبه ها 

دسترسی به آرشیو کل هفته

به تمام کارتهای ارایه شده در هفته ی گذشته، بصورت بکجا دسترسی خواهید داشت

جمعه ها