رژیم تمرین و تثبیت ضروری های زبان عمومی - اَفتر اِیت

زبان عمومی و اختصاصی را به هر منظور فرا میگیرید، بعد از مدتی برای تثبیت و رفع اشکال مطالب آموزش دیده، لازم است، تمرینهای یادآور انجام دهید. در سری اَفتر اِیت (After Eight) هر روز در معرض یک تمرین و سنجش عملی قرار میگیرید تا هم بتوانید دانسته ها و مهارتهای خود را بسنجید و هم نسبت به رفع اشکال احتمالی آن اقدام کنید. این بسته با نام fundamentals یا مبانی / ضروری ها شامل کارتهای تمرین نگارش متوسط تا پیشرفته (گرامر و واژگان) می باشد.

سرفصلها و جزییات دوره

زمان تخمینی: دو ماه = 8 هفته

سطح دشواری: Intermediate

دسته‌بندی‌ها:

 • هفته یکم
  • روزهای زوج: واژگان و اصطلاحات
  • روزهای فرد: گرامر و ساختارها
  • جمعه: آرشیو کل هفته
 • هفته دوم
  • روزهای زوج: واژگان و اصطلاحات
  • روزهای فرد: گرامر ساختارها
  • جمعه: آرشیو کامل هفته
 • هفته سوم
  • روزهای زوج: واژگان و اصطلاحات
  • روزهای فرد: گرامر ساختارها
  • جمعه: آرشیو کامل هفته
 • هفته چهارم
  • روزهای زوج: واژگان و اصطلاحات
  • روزهای فرد: گرامر ساختارها
  • جمعه: آرشیو کامل هفته
 • هفته پنجم
  • هفته پنجم روزهای زوج
  • هفته پنجم روزهای فرد
  • هفته پنجم روز جمعه
 • هفته ششم
  • هفته ششم روزهای زوج
  • هفته ششم روزهای فرد
  • هفته ششم روز جمعه
 • هفته هفتم
  • هفته هفتم : روزهای زوج
  • هفته هفتم: روزهای فرد
  • هفته هفتم: آرشیو جمعه
 • هفته هشتم
  • هفته هشتم: روزهای زوج
  • هفته هشتم: روزهای فرد
  • هفته هشتم: آرشیو جمعه
سبد خرید