آموزش حال کامل استمراری

یکی از زمانهای مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی، حال کامل استمراری است که به سبب تشابه و تفاوتش با زبان فارسی ، گاه زبان آموزان و کاربران را با مشکل جدی مواجه می کند.

زمان حال کامل به اتفاقی اشاره دارد که در گذشته صورت گرفته و اثرش به زمان حال رسیده:

We have recently bought a sofa for our living room.

اگر اصراری به این نداشتیم که اثرش به حال رسیده، می توانیم از گذشته ساده استفاده کنیم

We bought a sofa for our living room yesterday.

و اگر کاری که در موردش داریم صحبت می کنیم، برای مدتی طول کشیده باشد و بخصوص تا حوالی زمان حال رسیده باشد، از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم:

We have been living in this area for the last 10 years.

در این ویدیو، بخوبی با نکات و مفاهیم زمان حال کامل استمراری آشنا خواهید شد.

زبان آنلاین
نمایش ویدیو درباره زبان آنلاین

از ما بگویید:

After Eight

  • اگر نمی دانی، یاد بگیر!
  • اگر بلدی، تمرین کن!
  • بعد از تمرین، رفع اشکال کن!
  • اشکالاتت که تموم شد، مسلطی!
 

هر شب، فقط 15 تا 20 دقیقه

  • Grammar & Vocab
  • Listening & Speaking
  • Reading & Writing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *