• ارایه خدمات / دوره ها در بالاترین سطح کیفی خواهد بود.
  • گارانتی 7 روزه استرداد وجه: در صورت عدم مطابقت دوره ها / خدمات با موارد ذکر شده در توضیحات هر محصول، و دریافت شکایت از شما، ابتدا سعی در برطرف کردن مورد خواهیم داشت، و در صورت عدم رفع مشکل، مبلغ دوره، مسترد خواهد شد.
  • ثبت نام و خرید هر یک از دوره ها / خدمات، بمنزله پذیرش توافق نامه ی عضویت در سایت از سوی شما می باشد.

دوره ها و خدمات آموزشی