نمونه سوال های Reading & Listening

نمونه سوالهای جدید آیلتس را که اخیرا در کشورهای مختلف برگزار شده اند، در اینجا گردآوری کرده و برای برخی از آنها پاسخ تشریحی با توضیحات استاد بهروز غفاریان ارایه کرده ایم. کاربران سایت و مشترکان محترم میتوانند از خدمات کامل این مجموعه بهره مند شوند. موقع انتخاب، به کدهای Academic / General / Listening / Reading توجه کنید.