Listening

 • هر نمونه سوال شامل 2 صفحه است که در زیر مشاهده می کنید.توصیه می شود صفحه ها را به ترتیب ببینید و کار کنید.
 • از طرفی در هر صفحه نیز، مراحل را به ترتیب کار کنید.
 • در انتهای هر صفحه راهنمای ویدیویی یا صوتی و  نقشه راه ارایه شده است.

قسمت چهارم آزمون شنیداری، همانطور که می دانید شامل 10 سوال است به شکل یک lecture یا تدریس استاد دانشگاه، ولی برای هر دو دسته داوطلبان آکادمیک و جنرال.

در این تمرین، یک جدول داریم:

 • سوالهای 31 تا 40
  • در زمان 60 ثانیه قبل از فایل صوتی، سوالها را بخوانید و به کلمات کلیدی دقت کنید
  • کلمات کلیدی سوال را بیابید و مطمئن باشید معادل آنها را در متن خواهید شنید.
 • نکات مهم برای این بخش
  • در حین گوش کردن، پاسخ مورد نظر را روی برگه سوال یادداشت کنید.
  • در انتهای آزمون پاسخها را تمیز و خوانا در پاسخبرگ وارد نمایید.
  • نکات کلی و عمومی را در فایل راهنما بشنوید.
  • نکات اختصاصی این سوال را در آموزش ویدیویی ما در بخش پاسخنامه ببینید.

Page 01

Main Text & Questions

صفحه اول

متن + سوالها + دستورالعمل
منوی صفحه اول

Page 02

Answers + Explanations

صفحه دوم

منابع و فایلها / آموزش نکات / پاسخنامه کلیدی و تشریحی
منوی صفحه دوم

تمام حقوق برای بهروز غفاریان و سایت سِلف اُستادی محفوظ است. 1401 / 2022