Listening

 • هر نمونه سوال شامل 2 صفحه است که در زیر مشاهده می کنید.توصیه می شود صفحه ها را به ترتیب ببینید و کار کنید.
 • از طرفی در هر صفحه نیز، مراحل را به ترتیب کار کنید.
 • در انتهای هر صفحه راهنمای ویدیویی یا صوتی و  نقشه راه ارایه شده است.

قسمت دوم آزمون شنیداری، همانطور که می دانید شامل 10 سوال است در موضوعات اجتماعی، ولی برای هر دو دسته داوطلبان آکادمیک و جنرال.

در این تمرین، دو دسته سوال داریم:

 • بخش اول: سوالهای 11 تا 14
  • در زمان 30 ثانیه قبل از فایل صوتی، سوالها را بخوانید و اگر فرصت کردید گزبنه ها را هم ببینید.
  • کلمات کلیدی سوال را بیابید و مطمئن باشید معادل آنها را در متن خواهید شنید.
  • در حین گوش کردن، پاسخ مورد نظر را روی برگه سوال یادداشت کنید.
  • در انتهای آزمون پاسخها را تمیز و خوانا در پاسخبرگ وارد نمایید.
 • بخش دوم: سوالهای 15 تا 20
  • در زمان 30 ثانیه قبل از فایل صوتی، قسمت ویژگی ها (A – F) را با دقت بخوانید
 • نکات مهم برای این بخش
  • در حین گوش کردن، پاسخ مورد نظر را روی برگه سوال یادداشت کنید.
  • در انتهای آزمون پاسخها را تمیز و خوانا در پاسخبرگ وارد نمایید.
  • نکات کلی و عمومی را در فایل زیر بشنوید.
  • نکات اختصاصی این سوال را در آموزش ویدیویی ما در بخش پاسخنامه ببینید.

Page 01

Main Text & Questions

صفحه اول

متن + سوالها + دستورالعمل
منوی صفحه اول

Page 02

Answers + Explanations

صفحه دوم

منابع و فایلها / آموزش نکات / پاسخنامه کلیدی و تشریحی
منوی صفحه دوم

تمام حقوق برای بهروز غفاریان و سایت سِلف اُستادی محفوظ است. 1401 / 2022