+Answers

Reading

Reading True, false, not given 01

سوالات این دسته به True / False مشهورند. در واقع یک متن ریدینگ دارید با تعدادی گزاره. باید ارزش هر یک از گزاره ها را با توجه به متن تعیین کنید:

 • True اگر گزاره با توجه به متن کاملا درست است.
 • False اگر گزاره با توجه به متن کاملا غلط است.
 • Not Given اگر ارزش گزاره را با توجه به متن نمیتوان دقیقا تعیین کرد.
 1. ابتدا سوالها را یکی یکی می خوانیم.
 2. کلمات کلیدی سوال را استخراج میکنیم.
 3. سوالات این دسته، به ترتیب متن (passage-ordered) هستند.
 4. در متن به دنبال معادل کلمات کلیدی هر سوال میگردیم.
 5. با توجه به مفهوم متن و مطابقت با هر گزاره، ارزش آن را تعیین می کنیم.

تمام حقوق برای بهروز غفاریان و سایت سِلف اُستادی محفوظ است. 1401 / 2022

فایل نخست

صفحه های همبسته

To Other pages

حالا که سعی کردید و تمرین مورد نظر را انجام دادید، در این قسمت یک بار دیگر همین تمرین را به قصد آموزش نکات و تکنیک ها بررسی کنید:

 • ویدیودرس تکنیکهای اختصاصی این سوال
 • واژگان کلیدی و مهم
 • توضیح استاد برای هر سوال
 • پاسخنامه کلیدی و تشریحی

در پروسه آموزش و تمرین خود چنانچه به مشکلی برخوردید و یا سوالی برایتان باقی ماند، از راههای زیر درخواست پشتیبانی خود را ارسال نمایید

نقشه راه

شما اکنون در مرحله ی حل تمرین موردی و تک موضوعی هستید. قدم بعدی خود را انتخاب کنید:

 • حل تمرین دیگر مربوط به همین متن
 • مشاهده ی تمرینهای مرتبط به همین آزمون 
 • مشاهده تمرینهای همین کتاب
 • مشاهده ی لیست همه ی تمرینهای reading, listening, Speaking

سوالات دیگر

Previous Exam

سوالهای آزمون قبل
اینجا کلیک کنید

Next Exam

سوالهای آزمون بعدی
اینجا کلیک کنید

پکیج کامل آزمونها

بسته ی کامل آزمون و پاسخ
اینجا کلیک کنید