کلاسهای خصوصی استاد غفاریان

عزیزانی که به شکلهای مختلف با من کلاس برداشته اند، اعم از خصوصی، نیمه خصوصی، حضوری، یا آنلاین، لازم است برنامه دو هفته آینده خود را از طریق فرم زیر انتخاب و تایید نمایند. با احترام وافر خدمت شما عزیزان، لطفا توجه فرمایید:

  • تاخیر مجاز در کلاس 10 دقیقه میباشد.
  • غیبت یا کنسلی مجاز، در هر 10 جلسه دو نوبت با هماهنگی و اطلاع از قبل.
  • کنسلی مازاد، هر نوبت 30 دقیقه محاسبه می شود.
  • غیبت از کلاس بدون اطلاع قبلی، یک جلسه کامل محاسبه میشود.
13_Dev_Course-Overlay_Video_3.jpg
copy_460105853

زمان مناسب را رزرو کنید

ایمیل کاربر*
تلفن همراه *
انتخاب میزبان*