وبینارهای هفتگی واژگان پیشرفته

وبینارهای واژگان پیشرفته (کالوکیشن)

  • واژگان پیشرفته کد voc013
    • طول دوره : 8 ساعت
    • شروع: اولین هفته از ماههای زوج
    • تایم : چهارشنبه ها 20:30 تا 21:30
    • میزبان: استاد بهروز غفاریان
Hero-Home-page-new.png
skype-task2-2 (2)

زمان مناسب را رزرو کنید

ایمیل کاربر*
تلفن همراه *
انتخاب میزبان*