پیشوند و پسوند

آشنایی با پسوندهای زبان انگلیسی – 01

Suffixes وند افزایی در اغلب زبانها از جمله انگلیسی، یعنی اضافه کردن تعدادی تکواژ به ابتدا، وسط، و یا انتهای کلمه اصلی: prefix / پیشوند suffix / پسوند infix / میانوند پسوند ها ، تاثیر قابل توجهی در معنی یا گرامر یا هر دو حالت ریشه ی کلمات دارند. در این درس با پسوندهای مهم …

آشنایی با پسوندهای زبان انگلیسی – ۰۱ Read More »